Thursday, December 13, 2012

main petak umpet

Isaac, Grace, dan Milen main petak umpet.
Sekarang giliran Milen yang ngitung. Satu...dua..tiga..empat...lima...enam...tujuh...delapan...sembilan...sepuluh.
Isaac dan Grace sudah pada ngumpet di lantai 1. Milen turun dari lantai 2 ke lantai 1, deketin Maminya, "Mami, aku mau e'ek".

No comments: